OVER BE YOU

Be You Jobcoaching is gestart in 2015 en inmiddels gegroeid tot een prachtig team van 7 collega’s.

Be You is laagdrempelig, no nonsens -en doen waar we goed in zijn. Het optimaal begeleiden en ondersteunen van onze deelnemers.

Be You staat voor een intensieve begeleiding van deelnemers met een arbeidshandicap bij hun huidige en- of toekomstige werkgever.

Be You biedt begeleiding en coaching bij het versterken van het functioneren van de deelnemer, zodat de kans op het behouden van de baan zo groot mogelijk is en blijft. Het kan gaan om een lichamelijke of verstandelijke beperking of een arbeidshandicap ten gevolge van psychische problemen.

Be You jobcoaching wordt ingeschakeld door het UWV (Wajong, WIA of WAO), door UWV WERK bedrijf of door het zorgkantoor (AWBZ-indicatie ‘begeleiding’). Jongeren met een persoonsgebonden budget (PGB) op basis van een AWBZ-indicatie ‘begeleiding’ of WSW-indicatie, kunnen ook Be You zelf inhuren.

Img

WAT DOET BE YOU

Be You stelt de vraag en de behoefte van de deelnemer centraal. Be You ziet haar deelnemers als serieuze en gemotiveerde mensen en geeft ze de kans te groeien op het voor hen het hoogst haalbare niveau. Be You:
• begeleidt mensen die niet zonder ondersteuning werk kunnen vinden naar een betaalde baan op de vrije arbeidsmarkt
• biedt begeleiding bij het kunnen behouden van een baan
• biedt hiertoe systeemgerichte begeleiding
• gaat uit van werk dat past bij de talenten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer
• gaat uit van een werkomgeving die past bij de deelnemer
• begeleiding in de thuissituatie

Om dit doel te bereiken is een onderdeel van het werk de toeleiding naar werk, ook als dat op dat moment nog het karakter heeft van sociale activering of een voorschakeltraject. De sociale context bepaalt de lengte van het ontwikkelingstraject. Be You onderhoud nauwe contacten met de werkgevers van onze deelnemers en speelt hierin een belangrijke schakel tussen leidinggevende en deelnemer. Wekelijks wordt de vooruitgang besproken met alle betrokken partijen. Wij onderscheiden ons middels signalerende functie bij calamiteiten anders dan binnen het trajectplan opgenomen is. Denk aan het inschakelen van een psycholoog, maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding.

 

Projecten

Be You is werkzaam in o.a. de volgende sectoren:

Groenvoorziening

Voor de doelgroep is er een project opgezet waarbij de deelnemers in teamverband kunnen werken in het Groen.

Logistiek

Binnen verschillende magazijnen zijn er voor de deelnemers meerdere facetten binnen het logistieke proces.

Houtbewerking

Voor de productie hout zijn er verschillende werkzaamheden te verrichten.

In- en ompakwerkzaamheden

Voor de doelgroep zijn er verschillende projecten opgezet waarbij de deelnemers in teamverband kunnen werken in de magazijnen.

Laden en lossen

Binnen de magazijnen zijn er werkzaamheden als het laden en lossen van vrachtwagens. De geloste of de te laden goederen worden geteld en-of gescand en gereed gezet om vervolgens verder behandeld te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handpalletwagens, heftruck en reachtruck.

Administratie

Binnen het logistieke proces zijn er administratieve werkzaamheden die volgens binnen het daarvoor bestemde systeem verwerkt dienen te worden. Hierbij zijn items als nauwkeurigheid en goed ordenen, sorteren, bewaren en controleren van gegevens de hoofdtaken. Hierbij kunnen deelnemers gebruik maken van een computer.

Schoonmaak

Voor de doelgroep zijn er verschillende projecten opgezet waarbij de deelnemers in teamverband kunnen werken in de schoonmaak.